Tagg: öppningar

Räckesledare vid väggöppningar

openings_safetyrespect_5894

Öppningar i väggar och schakt på byggarbetsplatser skall säkras med fallskydd. Montera Väggfästen på vardera sida om öppningen tillsammans med Justerbara Räckesledare. Räckesledarna är justerbara och finns i tre olika längder för öppningar från 0,58 meter till 2,5 meter. Denna lösning gör det enkelt ta bort och sätta tillbaka fallskyddet när olika typer av arbete ska utföras, samt lämnar utrymme för olika typer av genomföringar.

PRODUKTER
• Väggfäste
• Räckesledare justerbar 1,5-2,5 m
• Räckesledare justerbar 0,9-1,5 m
• Räckesledare justerbar 0,58-0,78 m

openings_safetyrespect_5886

openings_safetyrespect_5900adjustable_link_bars_safetyrespect_1

Räckesnät vid väggöppningar

shaft_openings_safetyrespect_5597

Öppningar i väggar och schakt kan snabbt och enkelt säkras med hjälp av Väggfäste och Räckesnät. Med denna infästning finns inget behov av stolpe och infästning i valvet. Låsfunktionen i Väggfästet gör det enkelt och snabbt att öppna och stänga fallskyddet för eventuell passage. Räckesnäten kan enkelt höjas vilket underlättade pågjutning. Fördelen med denna lösning är att lagningar av ordinarie infästningar inte behöver göras. Denna lösning skapar ett tätare fallskydd i jämförelse med Räckesledare. Skyddsräckena går snabbt och enkelt att montera och demontera när olika typer av arbete ska utföras.

PRODUKTER
• Väggfäste
• Räckesnät 2,6 L
• Räckesnät 1,95 L
• Räckesnät 1,3 L
• Räckeshållare 360

shaft_openings_safetyrespect_4

shaft_openings_safetyrespect_0865

shaft_openingssafetyrespect_

shaft_openings_safetyrespect_086

2014-04-09 För Veidekke är arbetsmiljö och säkerhet viktigt därför valdes SafetyRespect som partner gällande fallskydd

Fallskydd hyreshus

Med fallskydd från SafetyRespect monterat på balkonger, tak och öppningar skapas högsta säkerhet på bostadsprojektet i Sundbyberg. För att kunna göra alla takjobb har hängbrygga monterats utefter fasaden vilket skapar ett arbetsplan där flera arbetsuppgifter kan utföras. SafetyRespects unika fallskyddslösning för fönsteröppningar möjliggör snabbt montage och demontage av fallskyddet för alla som arbetar med byggnationen. Continue reading “2014-04-09 För Veidekke är arbetsmiljö och säkerhet viktigt därför valdes SafetyRespect som partner gällande fallskydd”

Gothia Towers Göteborg

PEAB ́s miljardprojekt Gothia Towers i Göteborg drar fördel med att använda det innovativa fallskyddet från SafetyRespect. Vi projekterar fram fallskyddslösningar tillsammans med PEAB för att säkerställa arbetsmiljön redan på projekteringsstadiet. Vi levererar både speciallösningar och standardsystem. Gothia Towers bygger nu sitt tredje torn och bygger samtidigt på det befintliga East Tower. Allt skall vara klart under januari 2015 och då ökar antalet hotellrum med drygt 500 till 1 200. Projektet använder standardsystemet för valvkanter, trappor och öppningar samt skyddsskärmar för att fånga fallande föremål.

FALLSKYDDSLÖSNINGAR I PROJEKTET
• Fallskydd vid valvkanter på HDF-bjälklaget med Bultfot, Stolpe 1,3 m och Räckesnät. Stor fördel med enkelheten att snabbt kunna justera räckesnäten i höjd vid pågjutning.
• Fallskydd med Trapptving, Stolpe 1,3 m, justerbara räckesledare i trappor. I spiraltrappan en speciallösning med räckesledare.
• Stålbalkstving på stålstommen vid påbyggnaden av mittentornet.
• Fasadfäste monterats på pinnskruv på stålet.
• Vid öppningar används öppningsbart Väggfäste och Räckesnät.
• På filigranbjälklaget har ingjutningshylsa levererats till leverantören för ingjutning. Fallskyddet har sedan monterats på plats.
• Vi har levererat och monterat Hängbrygga på 100 meters höjd.
• Projektering och lösning med fallskydd på två nivåer på gångbron mellan tornen.

REFERENSER