Scissorsafe anchor

Scissorsafe är ett förankringssystem för personligt fallskydd, utformat för att förhindra fall från höjd under byggtiden.

Scissorsafe är ett förankringssystem för personligt fallskydd, utformat för att förhindra fall från höjd under byggtiden.

Scissorsafe förankringssystem är särskilt framtaget för byggen i betong. Den unika utformningen av förankringssystemet gör att du enkelt kan flytta ankarpunkten från en ingjuten Scissorsafe-insats till en annan.

En förankringsanordning som gjuts in i betongen ger både ekonomiska fördelar och en bättre säkerhet på arbetsplatsen. Du slipper borra i betongen för att fästa in ankarpunkter, och behöver heller inte lasttesta förankringsanordningar som bygger på friktion, innan övriga fallskyddskomponenter kan kopplas in. Förankringspunkter är mycket viktiga komponenter i ett personligt fallskyddssystem för att säkert koppla in slingor, linor, falldämpare och räddningssystem till den bärande strukturen.

Scissorsafes förankringspunkter skapas genom att spika fast en tvådelad plastinsats på den horisontella gjutformen innan gjutning. När formen sedan tas bort är alla förberedelser gjorda för att kunna placera ankarpunkter ovanför användaren. Scissorsafe har en unik mekanisk lösning som gör att förankringen öppnar upp sig i den hålighet som skapats i betongen och låses av en karbinhake i ankarpunkten.

Scissorsafes förankringsanordningar är ett bra val för ekonomin eftersom de är återanvändningsbara genom hela projektet. Det behövs ingen borrning i betongen, vilket minskar arbetstiden på höjd, liksom arbete i damm och buller. Förankringsanordningen går att använda tillsammans med både fallhindrande och falldämpande system, med ankarpunkter placerade ovanför användaren, för att koppla in horisontella livlinor, positioneringsutrustning och falldämpande system. Scissorsafe används i stor utsträckning för att installera temporärt fallskydd, fasader och balkonger.

Scissorsafesystemet är granskat av tredje part för att säkerställa att systemet uppfyller kraven enligt EN 795, klass B.

Art.nr. SSAN004

Produktblad

ANVÄNDARMANUAL
Scissorsafe user manual
Scissorsafe inspection card