HALLSYSTEM MED RAKT MONTAGE

hall_system_safetyrespect_030046xx

En vanligt förekommande byggmetod vid hallbyggnader är att väggelement går förbi taket och skapar en sarg, det skapar då en invändig takavvattning. Avseende fallskyddet så kan en lösning med rak stolpe som monteras på infästningen vara det bästa alternativet. Vi har flera olika stolplösningar för att möta stora spännvidder.

PRODUKTER
• Räckesnät Alu 3 m
• Stolpe 2,0 Alu
• Stolpe 2,5 Alu
• Svetsmutter (infästning stål)
• Ingjutningsgods (infästning betong)
• Formstag komplett
• Räckeshållare kilkoppling
• Rörskarv
• Dubbelkoppling vridbar
• Räckeshållare svängbar

hall_system_safetyrespect_030050c

hall_system_safetyrespect_0048x

hall_system_safetyrespect_0129x

hall_system_safetyrespect_0039c

hall_system_safetyrespect_030055c

hall_system_safetyrespect_030033x

hall_system_safetyrespect_5371
INFÄSTNINGAR

attachments_hall_system_safetyrespect