Fallskyddsguide

Från planering till färdigt projekt – vi finns där i varje steg

När du väljer fallskydd från SafetyRespect väljer du också att ha en expert vid din sida i varje steg. Från planeringsstadiet tills projektet är avslutat bidrar vi med kunskap och arbetsmetoder som ger dig de bästa fallskyddslösningarna för ditt byggprojekt.

PLANERING

Redan i projekteringsstadiet gör vi en fallskyddsanalys, där vi identifierar situationer med risk för fall. Tillsammans med dig projekteras sedan lösningar in redan på ritbordet.

Läs mer

Fallskyddsanalys SafetyRespect

LÖSNINGAR

Med fallskyddsanalysen som grund tar vi fram de bäst anpassade lösningarna för ditt byggprojekt, oavsett om det gäller personligt eller kollektivt fallskydd. Vi erbjuder även de utbildningar som behövs för att hantera skyddet.

Läs mer

Fallskyddslosningar SafetyRespect

LOGISTIK

Vi löser logistiken och ordnar med transport så att rätt fallskydd levereras och returneras vid rätt tidpunkt under hela byggprocessen. Vi erbjuder även returservice som utförs direkt på byggarbetsplatsen.

Läs mer

Logistik fallskydd SafetyRespect

MONTAGE

Med vår hjälp utförs montaget snabbt och effektivt, utan att bromsa övrig byggverksamhet. Du kan också känna dig trygg med att installationen blir korrekt utförd, vilket ger en säkrare arbetsmiljö.

Läs mer

Montage fallskydd SafetyRespect

KONTROLL

Vårt system för periodiska säkerhetskontroller ger dig tydlig dokumentation och högre säkerhet under hela projekttiden. Kontrollen som vi kallar SafetyCheck utförs i vår mobilapp och kan delas med de som är berörda.

Läs mer

Safetycheck SafetyRespect