Produktutveckling som utgår från kunden

Produktutveckling fallskydd SafetyRespect
Vi finns nära dig som kund. Det gör att dina idéer och önskemål snabbt kan bli till prototyper som kan testas och utvärderas både i vårt eget labb och ute på verkliga projekt.

Vi har korta utvecklingstider från idé till färdig produkt. I vårt produktråd finns personer från hela organisationen med. På så sätt kan vi säkerställa att de lösningar vi tar fram är relevanta för marknaden och att alla intressenter får komma till tals.

Efter en förstudie tas olika prototyper fram för att testas och utvärderas innan en slutlig design tas fram och produktionsförberedelser genomförs. Ofta låter vi en nollserie användas på ett pilotprojekt för att verkligen få användarnas återkoppling innan en produkt lanseras officiellt.

Produktutveckling fallskydd SafetyRespect

Produktutveckling fallskydd SafetyRespect