Spännstolpar mellan valv

Spännstolpe med räckesnät som fallskydd på valvkant

Med hjälp av Spännstolpe ger Räckesnät kompletterat med Intäckningsnät skydd från golv till tak på en våning utan ingrepp i underlaget. Intäckningsnätet hindrar bråte och material från att ta sig ut eller in medan Räckesnät fungerar som fallskydd. Spännstolpen har en justerbar längd från 2,2 till 3,5 meter och monteras genom att skjuta ut det teleskoperande röret till rätt längd, innan spännfunktionen aktiveras med en fotpedal.

PRODUKTER
• Spännstolpe 2,2-3,5 m
• Räckesramhållare
• Räckesnät 2,6

Spännstolpe med räckesnät som fallskydd på valvkant

Spännstolpe 2,2-3,5 m med räckesnät som termporärt fallskydd mellan valv