Orsaker till fallolyckor

safetyrespect_8860

Byggbranschen toppar statistiken gällande anmälningar av olyckor och allvarliga tillbud och belastas med ett stort antal dödsolyckor. Fallolyckor har stor konsekvens för den drabbade och ca hälften av branschens dödsolyckor kommer från fall. Undersökningar av olyckorna visar att den interna risk- eller säkerhetsstyrningen i de olycksdrabbade företagen har brustit i många led.

Dålig kunskap och erfarenhet, otydlig ansvarsfördelning på byggplatsen, dålig efterlevnad av interna regler och instruktioner är några faktorer som har bidragit till olyckorna. Orsakerna finns alltså hos organisationer, arbetsgivare och arbetstagare.

Rätt attityd, högre kompetens och smartare produkter är viktiga faktorer som driver utvecklingen framåt. Om de dessutom kombineras med ett strukturerat arbetssätt, såsom Kvalitetssäkrat Fallskydd kommer en stor del av fallolyckorna undvikas.