Speciella ställningskonstruktioner

Utbildning speciella ställningskonstruktioner

Utbildningen är en tilläggsutbildning enligt AFS 2013:4. Den ger en fördjupad förståelse för speciella ställningskonstruktioner, som hängbryggor och konsolställningar. Du lär dig också metoder för att arbeta säkert vid uppförande och nedmontering, samt viktiga egenskaper som påverkar uppförande, väsentlig ändring och nedmontering.

Förkunskaper: Allmän eller särskild ställningsutbildning.
Kurslängd: 4 timmar.
Deltagare: Max 8 st.
Plats: SafetyRespects lokaler.

Arbetsplattform fallskydd hustak

BOKNING

Mejla till academy@safetyrespect.se eller ring 08-584 90 400 för att boka din utbildning. Vi kan även ta fram en anpassad lösning om ditt företag har behov av det, till exempel utbildning på annan plats eller i större grupp.