Takfot

flex_eave_bracket_safetyrespect_9820c

På husbyggnader med takfot kan Flex Takfotsfäste monteras som infästning av temporärt fallskydd. Infästningen ger ett fritt arbetsplan och avståndet mellan fasaden och fallskyddet kan justeras under arbetets gång. Fästet monteras med genomgående bult i takstolen och stödjer även mot fasaden eller takstolen.

Vid gavlar kan Flex Gavelfäste monteras som infästning, vilket också ger ett fritt arbetsplan. Avståndet mellan fasaden och fallskyddet kan justeras under arbetets gång. Infästning kan ske i underlagstak.

PRODUKTER
• Flex Takfotsfäste
• Flex Takfotsfäste med mothåll
• Flex Gavelfäste
• Flex Hängbrygga
• Stolpe 1,3 m
• Räckesnät 1,3 L, 1,95 L, 2,6 L

flex_eave_bracket_safetyrespect_9820cc

flex_eave_bracket_safetyrespect_2

flex_eave_bracket_w_counterholdflex_eave_bracket_safetyrespect_1flex_eave_bracket_w_counterhold_safetyrespect