Långa spännvidder

hall_system_safetyrespect_0035

Med projekterad och förmonterad infästning på pelare underlättas montaget av fallskyddet. Att använda de befintliga pelarna som infästning skapar fri yta på valvet för övriga arbetsmoment. Fallskyddet hänger på pelarna ovanför arbetsytan och på rätt höjd för kommande arbetsmoment. Om projektering av infästning inte är gjord på förhand finns andra infästningar, kontakta oss.

SafetyRespects Räckesnät Alu 3 m klarar stora spännvidder och möjliggör montering mellan pelare. Räckesnäten skarvas fortlöpande med Rörskarv alternativt Rörkoppling utan behov av infästning på valvet. Räckesnäten kan höjas och skapar på så sätt en helt fri arbetsyta för att lägga på nytt ytskikt, pågjutning med mera.

PRODUKTER
• Räckesnät Alu 3 m
• Rörskarv
• Rörkoppling
• Infästning

hall_system_safetyrespect_0025