BOMLAG OCH ARBETSPLAN I HISSCHAKT

shaft_platform_safetyrespect_5774

När man vill skapa ett bomlag/arbetsplan i hisschakt används Platåkonsoler som fästs på insidan av schaktväggen. När platåkonsolerna är monterade används klassat virke av rätt dimension för att skapa själva bomlaget.

PRODUKTER
• Platåkonsol
• Konsoltapp

shaft_platform_safetyrespect_5774cplatform_console_safetyrespect