Kompetent person

Personligt fallskydd SafetyRespect

Denna kurs vänder sig till dig som ska genomföra de lagstadgade periodiska kontrollerna av företagets personliga fallskyddsutrustningar, enligt EN 365. Denna kompetens ger dig rätt att besikta selar, falldämparlinor, stödlinor, rep, hjälmar, karbiner och annan utrustning som får besiktas visuellt av kompetent person.

Förkunskaper: Inga.
Kurslängd: 16 timmar.
Deltagare: Max 8 st.
Plats: SafetyRespects lokaler.

Personligt fallskydd SafetyRespect

BOKNING

Mejla till academy@safetyrespect.se eller ring 08-584 90 400 för att boka din utbildning. Vi kan även ta fram en anpassad lösning om ditt företag har behov av det, till exempel utbildning på annan plats eller i större grupp.