Planera fallskyddet i god tid

Teknisk support fallskydd SafetyRespect

Att börja planera fallskyddet redan under projekteringsfasen ger möjligheter till en säkrare och billigare lösning. Låt oss vara med tidigt i projektet så har du bättre chans att få ett optimerat fallskydd.

Vi har ett stort urval av fallskydd eftersom olika situationer kräver olika lösningar. Vi hjälper dig med analysen av de situationer där fall kan uppstå, och ger råd om vilket fallskydd som blir bäst i just ditt projekt.

Generellt är det bättre att projektera in fallskyddslösningarna tidigt. SafetyRespect har produkter och lösningar för alla olika faser i byggprojektet, och vi vet att de lösningar som tas fram tidigt och som kan användas under hela byggtiden blir bäst för alla inblandade parter.

Under planeringsfasen tar vi fram underlag med hjälp av CAD- och BIM-program. Tydlig dokumentation och enkla instruktioner underlättar för alla projektdeltagare. Montaget går lättare och rätt produkter används i rätt projektfas.

BIM fallskydd SafetyRespect

FALLSKYDDSGUIDE

PLANERING

Redan i projekteringsstadiet gör vi en fallskyddsanalys, där vi identifierar situationer med risk för fall. Tillsammans med dig projekteras sedan lösningar in redan på ritbordet.

Läs mer

LÖSNINGAR

När vi har kartlagt dina behov kan vi erbjuda allt från utbildningar till olika typer av fallskydd. Det innebär att du får en komplett lösning, anpassad för ditt projekt.

Läs mer

LOGISTIK

Logistiken kring ett byggprojekt kan vara komplex. Låt oss ordna med transporterna åt er så att rätt fallskydd levereras till rätt plats vid rätt tidpunkt.

Läs mer

MONTAGE

Med våra fallskyddsexperter utförs montaget snabbt och effektivt. Du kan också känna dig trygg med att installationen är korrekt utförd, vilket ger en säkrare arbetsmiljö.

Läs mer

KONTROLL

Med hjälp av periodiska säkerhetskontroller får du ännu bättre koll på fallriskerna under hela byggtiden. Vår SafetyCheck kan utföras i en mobilapp och dokumenteras och delas till dem som är berörda.

Läs mer