Tillverkning i egen högteknologisk fabrik

Fabrik fallskydd SafetyRespect
Våra fallskyddsprodukter tillverkas i huvudsak i vår egen moderna fabrik. Detta skapar korta ledtider och goda möjligheter till kundanpassningar.

Inom SafetyRespect kontrollerar vi hela vår värdekedja och i den är produktionen en central del. Med egen produktion får vi högre flexibilitet, full kontroll på kvaliteten och dessutom goda möjligheter att styra kapaciteten efter våra behov. För våra kunder innebär det i första hand en trygghet att vi kan leverera rätt produkter i rätt tid.

Vår nuvarande fabrik invigdes våren 2017 och har ca 6000 m² produktionsyta. Med moderna maskiner och utrustning med hög automationsgrad säkerställer vi en långsiktighet där vi jobbar efter tydliga kvalitets- och miljömål. Verksamheten är givetvis certifierad enligt ISO 9001, 14001 och 45001.

Från fabriken kan vi leverera till hela Europa med lastbil inom en vecka. Vid längre transporter har vi stor erfarenhet av att hantera olika containerlösningar.

Fabrik fallskydd SafetyRespect

Fabrik fallskydd SafetyRespect