SafetyRespect Academy

SafetyRespect Academy

Rätt kunskap ger säkrare fallskydd

Att arbeta på höjd kan vara farligt – därför är det viktigt att ha kunskap om riskerna och hur de kan förebyggas. Med kurserna i SafetyRespect Academy hjälper vi dig att skapa en säkrare arbetsmiljö.

Genom SafetyRespect Academy lär vi ut hur våra produkter ska användas, allt från det kollektiva till det personliga fallskyddet. Vi hjälper dig att hitta den utbildning som är relevant för ditt projekt eller den kombination av kurser som passar bäst för ditt företag eller din arbetsplats.

Våra utbildningar länkas samman i en webbaserad utbildningsplattform – Academy Portal. Där kan du ta del av kursmaterial, se dina certifikat, och i vissa fall också genomföra utbildningar. I utbildningsportalen är materialet alltid tillgängligt.

I alla kurser, utom den webbaserade introduktions­kursen, får du som deltagit ett digitalt certifikat vid godkänt resultat. Certifikatet gäller i tre år och finns tillgängligt i vår webbaserade utbildningsportal. Där har du också tillgång till allt annat material som rör kurserna – dokumentation, tester och certifikat.

BOKA UTBILDNING
Mejla till academy@safetyrespect.se eller ring 08-584 90 400 för att boka din utbildning. Du kan också vända dig till hit om ditt företag har behov av en skräddarsydd lösning, utbildning på annan plats eller i större grupp.


GRUNDUTBILDNINGAR

INTRODUKTION FALLSKYDD
Webbaserad introduktion för alla som jobbar i en fallriskmiljö. Kursen ger kunskap om vilka regler som gäller, olika sätt att skydda sig från fall samt vilka produkter som är lämpliga att använda i olika situationer.
Förkunskaper: Inga.
Kurslängd: 1 timme.
Plats: Distansutbildning, via webbläsare.

PERSONLIGT FALLSKYDD GRUND
Introduktion för dig som har arbetsuppgifter i en miljö där personligt fallskydd är ett krav. Kursen ger dig kunskap om vilka lagar och förordningar som gäller samt hur du använder din personliga utrustning.
Förkunskaper: Webbkurs – Introduktion fallskydd (ingår).
Kurslängd: 4 timmar.
Antal deltagare: Max 8 st.
Plats: SafetyRespects lokaler (eller hos kund om rätt förutsättningar finns).

TEMPORÄRT FALLSKYDD GRUND
Utbildningen ger en grundläggande förståelse för temporärt fallskydd, lagar och regler, övergripande produktkunskap och hur olika fallskyddssituationer kan lösas med rätt produkter. Du lär dig att arbeta säkert vid uppförande och nedmontering.
Förkunskaper: Webbkurs – Introduktion fallskydd (ingår).
Kurslängd: 4 timmar.
Antal deltagare: Max 10 st.
Plats: SafetyRespects lokaler.


PERSONLIGT FALLSKYDD

RÄDDNING
Hur räddar man någon som fallit över en kant eller från en konstruktion? Enligt AFS ska det finnas egen kompetens att genomföra räddningen inom rimlig tid. Vi ger dig de nödvändiga kunskaperna och teknikerna för att du ska kunna genomföra evakuering av nödställd eller självevakuering.
Förkunskaper: Personligt fallskydd grund, eller motsvarande grundkurs.
Kurslängd: 8 timmar.
Antal deltagare: Max 8 st.
Plats: SafetyRespects lokaler (eller hos kund om rätt förutsättningar finns).

AVANCERAD RÄDDNING
Effektiva och säkra räddningstekniker är en förutsättning för att vara en effektiv och snabb hjälp till en nödställd. På den här kursen går vi djupare in på avancerade räddningssituationer. Deltagare kommer att jobba tillsammans i lag för att utföra komplexa räddningar.
Förkunskaper: Personligt fallskydd grund, eller motsvarande grundkurs.
Kurslängd: 16 timmar.
Antal deltagare: Max 8 st.
Plats: SafetyRespects lokaler.

KOMPETENT PERSON
Denna kurs vänder sig till dig som ska genomföra de lagstadgade periodiska kontrollerna av företagets personliga fallskyddsutrustningar, enligt EN 365. Denna kompetens ger dig rätt att besiktiga selar, falldämparlinor, stödlinor, rep, hjälmar, karbiner och annan utrustning som får besiktigas visuellt av kompetent person.
Förkunskaper: Inga.
Kurslängd: 16 timmar.
Antal deltagare: Max 8 st.
Plats: SafetyRespects lokaler.

SLUTNA UTRYMMEN
Denna kurs vänder sig till dig som jobbar i slutna utrymmen som exempelvis brunnar, avlopp, tunnlar, kulvertar eller schakt. Utbildningen lär dig bland annat att förstå och kunna göra korrekta bedömningar av risker, utföra arbetet ergonomiskt, evakuera nödställd samt använda den säkerhetsutrustning som krävs.
Förkunskaper: Personligt fallskydd grund, eller motsvarande grundkurs.
Kurslängd: 8 timmar.
Antal deltagare: Max 8 st.
Plats: SafetyRespects lokaler (eller hos kund om rätt förutsättningar finns).


TEMPORÄRT FALLSKYDD

SPECIELLA STÄLLNINGSKONSTRUKTIONER
Utbildningen är en tilläggsutbildning enligt AFS 2013:4. Den ger en fördjupad förståelse för speciella ställningskonstruktioner, som hängbryggor och konsolställningar. Du lär dig också metoder för att arbeta säkert vid uppförande och nedmontering, samt viktiga egenskaper som påverkar uppförande, väsentlig ändring och nedmontering.
Förkunskaper: Allmän eller särskild ställningsutbildning.
Kurslängd: 4 timmar.
Antal deltagare: Max 8 st.
Plats: SafetyRespects lokaler.

SKYDDSNÄT OCH SKYDDSSKÄRM – MONTAGE OCH SÄKERHET
Grundläggande utbildning i hur skyddsnät ska monteras. Utbildningen omfattar termer, definitioner, klassificering och konfigurationer av skyddsnät enligt EN1263-1 & 2, säkerhetskrav vid uppsättning och nedmontering samt vad som ska ingå i en inspektion. Praktiska moment förekommer men utbildningen sker i huvudsak i teoretiskt.
Förkunskaper: Webbkurs – Introduktion fallskydd.
Kurslängd: 4 timmar.
Antal deltagare: Max 10 st.
Plats: SafetyRespects lokaler.

SKYDDSNÄT OCH SKYDDSSKÄRM – REPARATION, HANTERING, LOGISTIK
Grundläggande utbildning i hur skyddsnät ska hanteras som enskilda individer, hur de ska besiktigas och hur reparation kan genomföras. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment.
Förkunskaper: Webbkurs – Introduktion fallskydd.
Kurslängd: 4 timmar.
Antal deltagare: Max 8 st.
Plats: SafetyRespects lokaler.


Ladda ner produktblad för SafetyRespect Academys kurser