Transport

transportation_safetyrespect_1

Det är viktigt att logistiken på en byggarbetsplats fungerar och att fallskyddet finns lätt tillgängligt där det behövs. Våra produkter levereras i stapelbara häckar som minimerar ytbehovet. Häckarna kan lyftas med både truck eller kran, lyftanvisningar finns att tillgå.

transportation_safetyrespect_safetyrespect_0916

transportation_safetyrespect_6974

transportation_safetyrespect_5799c

services_safetyrespect_3414c

box_stillage_safetyrespect_2