Hallbyggnader

Hallsystem kollektivt fallskydd hallar
SafetyRespect Hallsystem är ett fallskydd utvecklat för platta tak och lågt lutande tak. Exempel är hallbyggnader för industri, sport och handel. Systemet har flera infästningsalternativ och klarar långa spännvidder mellan infästningspunkterna. Hallsystemet består av räckesnät i aluminium samt smarta komponenter som ger snabbt och säkert montage.

Hallbyggnader som uppförs har en relativt kort byggprocess. Det är därför viktigt att det fallskydd som väljs är snabbt monterat, kan prefabriceras, är justerbart och ger ett fullgott skydd vid takarbeten under hela byggprocessen. Hallsystemet tar hänsyn till de olika arbetsmoment som ska utföras och respektive yrkeskategori har fullgott fallskydd vid utförandet av sitt arbetsmoment.

Systemet skapar en säker arbetsplats då montage av bärplåt, takisolering, tätskikt med mera utförs. Väggpaneler och fasadelement kan monteras med fallskyddet på plats. Flexibiliteten i både höjd- och sidled skapar lösningar som traditionellt fallskydd inte klarar av. Fallskyddet kan justeras/svängas vilket möjliggör montage av hängrännor eller liknande vid takfot. Räckesnäten i aluminium fästs på stolpar med räckeslåset och skarvas löpande med rörskarv eller koppling.

Fallskyddet fästs på utsidan av pelarna. Svetsmuttrar levereras till tillverkaren av stommen och svetsas på stålpelarna. Placering av svetsmuttrar projekteras i samråd med SafetyRespect. Med fallskyddet monterat på pelarna är arbetsytan helt fri för olika arbeten som till exempel att lägga bärplåt, isolera eller lägga tätskikt. Ingen åverkan behövs på färdiga ytor. Svetsmuttern täcks av plåten, pilastern, mellan fasadpanelerna, när dessa färdigställs.