FAQ – Vanliga frågor

1. Hur skall jag bäst stänga av en öppning i vägg, några personer passerar dagligen, behöver kunna vara öppningsbar som en grind?
Svar: Väggfäste 912121 fästs på vardera sida öppningen/ väggen, montera räckesnät på.

2. Vad är lämpligt fallskydd vid hissöppning?
Svar: Väggfäste 912121 fästs på vardera sida öppningen/ väggen, montera räckesnät på.

3. Vilken fallskyddslösning är lämpligt vid fönsteröppning med låg bröstning, (fönster monteras vid senare tillfälle)?
Svar: Väggfäste 912121 fästs på vardera sida om fönsteröppning. Montera justerbar Räckesledare 913311 på fästet. (Räckesledare finns i olika längder och är teleskopiska). Om fäste önskas i smygen använd räckeshållare 360 art nr 919010.

4. Vilka alternativa lösningar har ni för öppning i golv/schakt?
Svar: Öppningar i golv/ valv är en farlig situation som måste säkras mot fall på ett säkert sätt. Principen är att öppningen skall betraktas som fri valvkant.  Förslag 1; Att använda bultfot eller vertialfäste, stolpe samt räckesnät. Förslag 2; Skapa ett bomlag, Platåkonsol 922116, konsoltapp 912111 används tillsammans för att skapa ett upplag för träbalk och därmed underlag/ plan i schakter och öppningar.

5. Hur undviks farliga montage vid valvkanter på prefab?
Svar: De säkraste lösningarna projekteras in på ”skrivbordet” Med infästning som integreras i stommen vid prefab produktionen ex svetshylsa 914009, med integrerat stolplås elimineras farligt valvkantsmontage. Alternativt används fästen, stolpar och räckesnät som monteras på prefab före lyft.

6. Räckesnäten är i vägen vid pågjutning på valvet, tips på lösning.
Svar: Räckesnäten har inbyggd funktion för att kunna lyftas stegvis på stolparna till max ca 310 mm. Använd Gjutskydd 911109 för bultfot.
Finns pelare och önskas ett fritt arbetsplan utan infästningar, montera ex Väggfäste 912121 på pelarna. Då ”hänger” räckesnäten och skapar fritt arbetsplan.

7. Har ni förslag på fallskyddslösning vid hörnmontage?
Svar: Med användande av räckeshållare 360 art nr 919010 så minimeras behovet av antalet infästningar samt stolpar när radier eller hörn skall monteras.

8. Vilka alternativa lösningar har ni för montage på valvkanten, där en traditionell lösning med bultfot inte är aktuell?
Svar: Alt 1 Vertikalfäste 912118, denna infästning kan monteras med två olika avstånd till valvkant.
Alt 2 Konsolfäste 912116 med påmonterad bultfot. Konsolfästet är assymetrisk kan därför monteras med två olika avstånd till valvkant.

9. Vi har en stålstomme och kan inte använda vare sig bultfot på håldäcket eller tvinglösning, förslag?
Svar: Alt 1 Är att montera vår svetshylsa 914009 på stommen. Alt 2 Gänga eller svetsa pinnbult på stommen och använd fasadfäste 914122.

10. Vi har en konstruktion med stålpelare på c/c ca 6 m och undrar om infästning kan göras på dessa pelare för att undvika montage på valvet? Då denna infästning annars blir i vägen för fortsatta arbeten.
Svar: Montera fäste på pelaren och använd våra 3m aluminiumnät, dessa nät kan skarvas fortlöpande med rörskarv och behovet av infästning på valvet undviks.

11. Vi har delvis fasadställning monterat. Kan man integrera fallskyddet och ställning?
Svar: Ja, montera räckeshållare kilkoppling 919015 på ställningsspiran och lås fast räckesnät 2,6 L med räckeslåset. Beakta ev ökade belastningar på ställningen.

12. Vi skall montera Sandwichelement som fasad på stålstomme, hur ser er lösning ut gällande fallskyddet?
Svar: Vårt hallsystem är en lösning som monteras på pelarna och klarar stora spännvidder.

13. Vilken transportinformation från bygget är viktig?
A. Vilken tid skall godset lossas.
B. Vart på bygget skall godset lossas.
C. Vem är kontaktperson på bygget för ank. gods. Namn & mobilnummer.

14. Hur vet vi att kunden får rätt service av transportören?
Svar: Vi är noga med att uttala kundens krav till våra speditörer. Att skapa ett gott samarbete med lokala speditörer som känner området, kraven och rutinerna är ett sätt att säkerställa leveranskvalitet.

15. Vad är bästa transportsättet: Öppen bil, kran, stängd bil, liten bil, express?

Svar: Val av bästa transportsätt kommuniceras med kunden. Det är typ av gods samt lossningsmöjligheter som styr t.ex om det finns kran eller truck tillgänglig vid lossning.

16. Hur ser kostnadsbilden ut för frakter: Är det timdebitering, fast pris, pris per mil?
a. Oftast debiteras timpris för våra frakter, framförallt i städer.
b. Längre distanser mellan två punkter debiteras som regel med fasta priser beroende på typ av gods och lossningsort.

17. Hur godkänns det temporära gemensamma fallskyddet?
Vårt fallskydd uppfyller kraven enligt EN-13374 klass A och vissa produkter klass B. Temporärt fallskydd skall inte CE-märkas.

18. Hyra eller köpa fallskydd?
Vi erbjuder båda alternativen, antingen direkt av oss eller via våra partners.

19. Vad baseras hyran på?
Vi hyr ut materialet per styck och dag. Meterpriser används endast som jämförelse.

20. Byggdag eller kalenderdag?
Vi debiterar normalt per kalenderdag.

21. Vilka betalningsvillkor gäller?
Löpande uthyrning faktureras månadsvis i efterskott och försäljning faktureras vid leverans. 30 dagar netto om inget annat överenskommits.

22. Vi har spillt betong på stolpar och räckesnät, vi är förtvivlade vad skall vi göra?
SafetyRespect levererar fräscht och säkert material därför måste allt hyresmaterial kontrolleras och rengöras. Vi kontrollerar alltid returnerat hyresmaterial och extra rengöring debiteras vid behov. Mer information finns i våra allmänna hyresvillkor.