SKYDDSSKÄRMSSYSTEM

SafetyRespect Skyddsskärmssystem är ett komplement till vårt ordinarie fallskyddssystem och används för att fånga upp nedfallande material och föremål som kan innebära risk för skador på personer och objekt. Systemet monteras utan behov av lyftkran och är konstruerat för montering på bjälklag, ställning och vägg.

Skyddsskärmssystemet skyddar personer, fasader och området närmast runt byggprojektet. Det fångar och håller kvar nedfallande föremål och skyddar både byggarbetare och även allmänheten i t.ex. stadsmiljöer. Skyddsskärmen kan monteras i alla förekommande situationer på en byggarbetsplats, såsom bjälklag, ställning och vägg. Det kan monteras direkt från arbetsytan utan att byggets kranar används och kan enkelt flyttas och anpassas allt eftersom projektet fortlöper. Det är även enkelt att fälla in i vertikalt läge för att inte vara i vägen för kranar. Mer information finns i vår användarmanual.

Skyddsskärm byggarbetsplats SafetyRespect

SKYDDSSKÄRMSSYSTEM