Hissöppningar

shaft_openings_safetyrespect_086

Innan hissar installeras på plats i hisschakt skall fallskydd monteras i öppningarna på respektive våningsplan. Det är även viktigt att skydda hissmontörer och andra yrkeskategorier som jobbar i schaktet mot nedfallande föremål.

Hissöppningar kan snabbt och enkelt säkras med hjälp av ett Väggfäste monterat på vardera sida med Räckesnät. Låsfunktionen i Väggfästet gör att lösningen även fungerar bra som hissgrind. Med denna infästning finns inget behov av stolpe och sedvanlig infästning i valvet. Det ger en stor fördel då lagningar av fallskyddsinfästningar inte behöver göras på valvet.

PRODUKTER
• Väggfäste
• Räckeshållare 360
• Räckesnät 1,3 L, 1,95 L, 2,6 L

shaft_openings_safetyrespect_4

shaft_openingssafetyrespect_

shaft_openings_safetyrespect_0865

shaft_openings_safetyrespect_5597wall_bracket_safetyrespect_1