PLATSGJUTEN STOMME

casting_in_site_safetyrespect_04

I byggkonstruktioner med platsgjuten stomme finns möjligheten att projektera in infästningar för det kollektiva fallskyddet. Exempelvis kan Ingjutningshylsa med integrerat stolplås gjutas in i väggtoppar, t.ex i husgavlar, hiss- och trappschakter. Därefter monteras Stolpe 1,3 m och Räckesnät.

För att kunna bygga utfackningsväggar inifrån valvet kan förslagsvis Balkongfäste 10 gr monteras som infästning, vilket ger en lutning på fallskyddet med cirka 10 grader.

På valvbord kan Vertikalfäste monteras som infästning, därefter Stolpe 1,3 m och Räckesnät.

För övriga behov av fallskydd såsom trappor, fönsteröppningar med mera finns olika lösningar som kan projekteras och gjutas in för att underlätta montage av fallskydd och skapa säkra arbetsplatser.

PRODUKTER
• Ingjutningshylsa med armering
• Balkongfäste 10 gr
• Vertikalfäste
• Stolpe 1,3 m
• Räckesnät 1,3 L, 1,95 L, 2,6 L

socket_w_rebar_safetyrespect_0203

På väggtoppar kan Ingjutningshylsa med integrerat stolplås gjutas in i som infästning av fallskydd.

balcony_bracket_safetyrespect_2596

På valvbord kan Vertikalfäste monteras som infästning, därefter Stolpe 1,3 m och Räckesnät.