Fallskyddslösningar

Vi utvecklar ständigt nya fallskyddsprodukter, tjänster och lösningar för att möta de behov som finns för att skapa säkra arbetsplatser. Ett arbetssätt har utvecklats där vi redan i projekteringsstadiet är med och tar fram lösningar enligt en framtagen struktur, en Fallskyddsanalys. Vi identifierar situationer där risk för fall föreligger och lösningar projekteras in redan på ritbordet. Vi samarbetar med projektledning, konstruktörer, platschefer för att skapa säker arbetsplats.

På följande sidor visar vi fallskyddslösningar som är anpassade till olika byggmetoder samt till rådande lagar och normer. Vårat fokus som specialist är att stå nära våra kunder och projekt i hela byggprocessen, från fallskyddsanalys och beräkningar till utbildning, leverans, montage och uppföljning.