PÅGJUTNING PÅ HDF BJÄLKLAG

Vid pågjutning av HDF-bjälklag där Bultfot, Stolpe och Räckesnät används på valvet är det en fördel att använda Gjutskydd. Räckesnätet kan höjas på stolpen i flera steg upp till 310 mm med bibehållen säkerhet då räckeslåset är i full funktion. Gjutskyddet skyddar Bultfoten mot betongrester från pågjutningen.

AVSPÄRRNING
• Bultfot
• Stolpe
• Gjutskydd för Bultfot
• Räckesnät 2,6 L

cast_protection_safetyrespect_2cast_protection_safetyrespect_1