Arbetsmiljö och ansvar

balconies_safetyrespect_6856

De viktigaste bestämmelserna för arbetsmiljön finns i arbetsmiljölagen. Den grundläggande principen är att arbetsgivare och arbetstagaren ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Som arbetstagare, arbetsledare eller arbetsgivare både berörs man och ansvarar för hur arbetsmiljölagen på en arbetsplats följs och då är det viktigt att alla känner till vem som ansvarar för vad.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska vidta de åtgärder som krävs för att förebygga olycksfall eller ohälsa. Arbetsledaren är arbetsgivarens ställföreträdande och har ett stort skyddsansvar. Hur stort ansvar beror på dennes befogenheter, kompetens och självständighet. Arbetstagaren har skyldighet att följa givna föreskrifter och ska använda befintlig skyddsutrustning. Arbetstagaren har rätt att avbryta arbetet om arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara.

Fallskydd, arbetsmiljö och arbetsmiljölagen

Fallskydd, arbetsmiljö och arbetsmiljölagen

Fallskydd, arbetsmiljö och arbetsmiljölagen

Fallskydd, arbetsmiljö och arbetsmiljölagen