Rutin för visselblåsning

RAPPORTERA MISSFÖRHÅLLANDEN I VÅR VERKSAMHET

Om du misstänker missförhållanden av allmänt intresse, till exempel korruption eller andra oegentligheter, inom Safetyrespect kan du rapportera det här.

I enlighet med lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, har Safetyrespect infört interna rapporteringskanaler för rapportering av missförhållanden i verksamheten.

INTERNA RAPPORTERINGSKANALER

I våra interna rapporteringskanaler kan du rapportera misstanke om missförhållanden som är av allmänt intresse, exempelvis korruption eller andra oegentligheter inom Safetyrespect.

Dessa rapporteringskanaler ska inte användas för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål. Då är du istället välkommen att kontakta Safetyrespect genom info@safetyrespect.se eller din närmsta chef.

Visslarfunktionen är ett webbaserat formulär med möjlighet att vara anonym. Du kan även slå larm över telefon eller via ett fysiskt möte.

VEM KAN RAPPORTERA?

Alla personer som är verksamma hos Safetyrespect har möjlighet att rapportera missförhållanden. Dessa personer kan till exempel vara:
• Anställda
• Inhyrda
• Praktikanter
• Egenföretagare
• Konsulter
• Arbetssökanden/praktiksökande

VAD KAN DU RAPPORTERA OM?

En rapport kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga ex:
• Luftfakturering och överfakturering
• Intressekonflikter och jäv
• Kontrakt och avtal
• Mutor
• Arbetsvillkor
• Skattelagstiftning

För att omfattas av visselblåsarlagens särskilda skydd ska missförhållandet vara av allmänt intresse. Dit räknas i de flesta fall inte en enskild persons arbets- eller anställningsförhållanden.

VAD HÄNDER MED DIN RAPPORT?

Rapporterna tas emot av en extern funktion som hanteras av Min Byrå i Jämtland AB och handläggs av särskilt utsedda behöriga och oberoende personer. En utredning kan till exempel leda till att uppgifter överlämnas till annan funktion inom Safetyrespect för ytterligare utredning och eventuella åtgärder eller att ärendet läggs ned.

Om du har lämnat kontaktuppgifter kommer du få en bekräftelse på att din anmälan är mottagen samt en återkoppling på hur uppgifterna hanteras och eventuella åtgärder.

SÅ SKYDDAS DU SOM RAPPORTERAR MISSFÖRHÅLLANDEN

Om den rapporterande personen önskar att vara anonym råder sekretess i uppföljningsärenden. Om du angivit personuppgifter får endast behöriga personer ta del av dessa eller beskrivningar som innebär att det går att identifiera den rapporterande personen eller någon annan inblandad. Skyddet av dig som rapporterande person fortsätter att gälla om uppgifter från rapporten lämnas över inom Safetyrespect.

Även om du väljer att vara anonym är det viktigt att ändå beskriver din arbetsrelaterade koppling till Safetyrespect. Om du rapporterar anonymt kommer du inte att få återkoppling om vilka åtgärder din rapport leder till.

SÅ HÄR RAPPORTERAR DU MISSFÖRHÅLLANDEN

Visselblåsningar behandlas genom en extern funktion som hanteras av Min Byrå i Jämtland AB.

Anmäl via webbformulär:
https://www.min-byra.se/visselblasning
(personuppgifter krävs ej men hemsidan använder sig av cookies vilket ej kan garantera 100% anonymitet)

För att garantera 100% anonymitet skickar du anmälan via brev till:
Min Byrå
Thomeégränd 18A
831 33 Östersund

Telefon:
Du kan ringa oss mellan kl 08.00-16.00 måndag till fredag.
063-14 04 80.

Fysiskt möte:
Kontakta via telefon eller mail.
063-14 04 80
hej@min-byra.se