HALLSYSTEM

SafetyRespect Hallsystem är ett fallskydd utvecklat för platta tak och lågt lutande tak. Exempel är hallbyggnader för industri, sport och handel. Systemet har flera infästningsalternativ och klarar långa spännvidder mellan infästningspunkterna. Hallsystemet består av räckesnät i aluminium samt smarta komponenter som ger snabbt och säkert montage.

Hallbyggnader som uppförs har en relativt kort byggprocess. Det är därför viktigt att det fallskydd som väljs är snabbt monterat, kan prefabriceras, är justerbart och ger ett fullgott skydd vid takarbeten under hela byggprocessen. Hallsystemet tar hänsyn till de olika arbetsmoment som ska utföras och respektive yrkeskategori har fullgott fallskydd vid utförandet av sitt arbetsmoment.

Systemet skapar en säker arbetsplats då montage av bärplåt, takisolering, tätskikt med mera utförs. Väggpaneler och fasadelement kan monteras med fallskyddet på plats. Flexibiliteten i både höjd- och sidled skapar lösningar som traditionellt fallskydd inte klarar av. Fallskyddet kan justeras/svängas vilket möjliggör montage av hängrännor eller liknande vid takfot. Räckesnäten i aluminium fästs på stolpar med räckeslåset och skarvas löpande med rörskarv eller koppling.

Hallsystem kollektivt fallskydd hallar

PRODUKTER