SAFETYCHECK – System för säkerhetskontroller

Med hjälp av periodiska säkerhetskontroller får du ännu bättre koll på fallriskerna under hela byggtiden. Vår SafetyCheck kan utföras i en mobilapp och dokumenteras och delas till dem som är berörda.

För att du ska få ännu högre säkerhet på byggarbetsplatsen erbjuder vi en periodisk säkerhetskontroll av monterat fallskydd, en så kallad SafetyCheck. De eventuella brister som upptäcks under kontrollen dokumenteras tillsammans med åtgärdsförslag. Dokumentationen finns tillgänglig via en webbsida eller i vår mobilapp, och den kan enkelt skrivas ut eller delas till dem som behöver känna till resultaten.

Safetycheck fallskydd SafetyRespect

Räckesledare trappa

Fallskydd, arbetsmiljö och arbetsmiljölagen

FALLSKYDDSGUIDE

PLANERING

Redan i projekteringsstadiet gör vi en fallskyddsanalys, där vi identifierar situationer med risk för fall. Tillsammans med dig projekteras sedan lösningar in redan på ritbordet.

Läs mer

LÖSNINGAR

När vi har kartlagt dina behov kan vi erbjuda allt från utbildningar till olika typer av fallskydd. Det innebär att du får en komplett lösning, anpassad för ditt projekt.

Läs mer

LOGISTIK

Logistiken kring ett byggprojekt kan vara komplex. Låt oss ordna med transporterna åt er så att rätt fallskydd levereras till rätt plats vid rätt tidpunkt.

Läs mer

MONTAGE

Med våra fallskyddsexperter utförs montaget snabbt och effektivt. Du kan också känna dig trygg med att installationen är korrekt utförd, vilket ger en säkrare arbetsmiljö.

Läs mer

KONTROLL

Med hjälp av periodiska säkerhetskontroller får du ännu bättre koll på fallriskerna under hela byggtiden. Vår SafetyCheck kan utföras i en mobilapp och dokumenteras och delas till dem som är berörda.

Läs mer