Golvöppningar

openings_safetyrespect_069

Öppningar i golv och valv skall betraktas som en öppen valvkant och måste därför säkras med kollektivt fallskydd. Till detta kan man förslagsvis använda Bultfot eller Vertikalfäste samt Stolpe 1,3 m och Räckesnät. I hörnen monteras Räckeshållare 360 vilket skapar fäste för Räckesnät åt samtliga håll.

PRODUKTER
• Bultfot
• Stolpe 1,3 m
• Räckeshållare 360
• Räckesnät 1,3 L, 1,95 L, 2,6 L

openings_safetyrespect_066