Golvöppningar

openings_safetyrespect_069

Golvöppningar skall betraktas som en öppen valvkant och förses med lämplig infästning såsom Bultfot, Vertikalfäste etc samt Stolpe 1,3 m och Räckesnät. I hörnen monteras Räckeshållare 360 vilket skapar fäste för Räckesnät åt samtliga håll.

PRODUKTER
• Bultfot
• Stolpe 1,3 m
• Räckeshållare 360
• Räckesnät 1,3 L, 1,95 L, 2,6 L

openings_safetyrespect_066