Svetshylsa inprojekterad på stålbalk

welding_socket_safetyrespect_0080

När stålbalkar används i byggkonstruktioner kan Svetshylsa med integrerat stolplås projekteras in som infästning av fallskydd. I dessa fall svetsas Svetshylsan in enligt instruktion vid produktionen av stålbalkarna. Efter att balken lyfts på plats monteras Stolpe 1,3 m och Räckesnät 2,6 L. Montaget av fallskyddet blir både säkrare och snabbare med en prefabricerad infästning som denna.

PRODUKTER
• Svetshylsa
• Stolpe 1,3 m
• Räckesnät 2,6 L

welding_socket_safetyrespect_008c

welding_socket_safetyrespect_020c