Slutna utrymmen

Utbildning slutna utrymmen

Denna kurs vänder sig till dig som jobbar i slutna utrymmen som exempelvis brunnar, avlopp, tunnlar, kulvertar eller schakt. Utbildningen lär dig bland annat att förstå och kunna göra korrekta bedömningar av risker, utföra arbetet ergonomiskt, evakuera nödställd samt använda den säkerhetsutrustning som krävs.

Förkunskaper: Personligt fallskydd grund, eller motsvarande.
Kurslängd: 8 timmar.
Deltagare: Max 8 st.
Plats: SafetyRespects lokaler (alternativt hos kund).

Utbildning slutna utrymmen

BOKNING

Mejla till academy@safetyrespect.se eller ring 08-584 90 400 för att boka din utbildning. Vi kan även ta fram en anpassad lösning om ditt företag har behov av det, till exempel utbildning på annan plats eller i större grupp.