Kategori: Betonggjutning

PLATSGJUTET

casting_in_site_safetyrespect_04

Vid platsgjuten stomme finns möjligheten att projektera in infästningar för fallskyddet. Exempelvis kan Ingjutningshylsa med integrerat stolplås gjutas in i väggtoppar, t.ex i husgavlar, hiss- och trappschakter. Därefter monteras Stolpe 1,3 m och Räckesnät.

För att kunna bygga utfackningsväggar inifrån valvet kan förslagsvis Balkongfäste 10 gr monteras som infästning, vilket ger en lutning på fallskyddet med cirka 10 grader.

På valvbord kan Vertikalfäste monteras som infästning, därefter Stolpe 1,3 m och Räckesnät.

För övriga behov av fallskydd såsom trappor, fönsteröppningar med mera finns olika lösningar som kan projekteras och gjutas in för att underlätta montage av fallskydd och skapa säkra arbetsplatser.

PRODUKTER
• Ingjutningshylsa med armering
• Balkongfäste 10 gr
• Vertikalfäste
• Stolpe 1,3 m
• Räckesnät 1,3 L, 1,95 L, 2,6 L

socket_w_rebar_safetyrespect_0203

På väggtoppar kan Ingjutningshylsa med integrerat stolplås gjutas in i som infästning av fallskydd.

balcony_bracket_safetyrespect_2596

På valvbord kan Vertikalfäste monteras som infästning, därefter Stolpe 1,3 m och Räckesnät.

INFÄSTNING PÅ PELARE FÖR FRI ARBETSYTA

hall_system_safetyrespect_0035

När det finns pelare i byggkonstruktionen kan dessa vara ett bra alternativ att användas till infästningen av fallskyddet. Detta skapar en fri arbetsyta för att lägga på nytt ytskikt i form av exempelvis pågjutning etc. Utmaningen är ofta det stora avståndet mellan pelarna. Som lösning rekommenderas därför Räckesnät Alu 3 m vilka skarvas fortlöpande med Rörskarv och Rörkoppling. Själva infästningen till Räckesnäten anpassas efter situation.

PRODUKTER
• Infästning (kontakta oss för rådgivning)
• Räckesnät Alu 3 m
• Rörskarv
• Rörkoppling
• Strap

hall_system_safetyrespect_0025

PÅGJUTNING PÅ HDF BJÄLKLAG

Vid pågjutning av HDF-bjälklag där Bultfot, Stolpe och Räckesnät används på valvet är det en fördel att använda Gjutskydd. Räckesnätet kan höjas på stolpen i flera steg upp till 310 mm med bibehållen säkerhet då räckeslåset är i full funktion. Gjutskyddet skyddar Bultfoten mot betongrester från pågjutningen.

AVSPÄRRNING
• Bultfot
• Stolpe
• Gjutskydd för Bultfot
• Räckesnät 2,6 L

cast_protection_safetyrespect_2cast_protection_safetyrespect_1