2018-11-29 SAFETYRESPECT OCH GARDA ANLEGGSIKRING TECKNAR SAMARBETSAVTAL I NORGE


SafetyRespect har valt Garda Anleggsikring som distributör för fallskyddsprodukter. Ett nära samarbete kommer att ge ökad inverkan i en bransch med krav på HMS-fokus på alla nivåer.

Det är två innovativa företag med stark tillväxt, som ska samarbeta för att erbjuda bästa möjliga service och lösningar till byggbranschen. Tillsammans kommer fokus att vara på allmän HMS och specifikt arbete på höjd. Båda har lång erfarenhet och hög kompetens inom varderas huvudområde och i ett nära samarbete dra fördelar av varandra och skapa en säkrare arbetsplats.

Willy Sabel (Produktchef Kantsikring, Garda Anleggsikring), Frode Rastad, Kim Hallgren och Hilde Hellstrand (Depåchef SafetyRespect)

“Vi ser fram emot ett nära och gott samarbete med Garda Anleggsikring, och tillsammans kommer vi att komplettera varandra på ett sätt som vi tror är positivt för kunderna. Vi konkurrerar med varandras färdigheter för att bäst tillgodose kundernas behov och önskemål “, säger Kim Hallgren, skandinavienchef för SafetyRespect.