2017-11-16 NU ÄR SAFETYRESPECT ÄVEN KVALITÉTSCERTIFIERADE ENLIGT ISO9001:2015.

ISO 9001:2015 är ett Ledningssystem för kvalitet. Syftet med detta vägledningsdokument är att förklara den nya standardens avsikt avseende dokumenterad information. ISO 9001:2015 ger organisationen ökad flexibilitet i hur den väljer att dokumentera sitt kvalitetsledningssystem. Detta gör att varje enskild organisation i högre utsträckning kan bestämma den mängd dokumenterad information som behövs för effektiv planering, tillämpning samt styrning och kontroll av sina processer. Ett kännetecken för framgångsrika företag är kvalitet; kvalitet i det interna arbetet, i relationer till kunder och i levererade produkter och tjänster.