2017-07-04 NY MODERN FABRIK

Omsa

Våra fallskyddsprodukter tillverkas i huvudsak i vår egna moderna fabrik. Detta skapar flexibilitet, kontroll på kvalitén och möjlighet att styra kapaciteten. Resultatet är korta ledtider och goda möjligheter till kundanpassningar.

Vår nya fabrik invigdes under 2017 och har ca 6000m² produktionsyta. Med moderna maskiner och utrustning med hög automationsgrad säkerställer vi en långsiktighet där vi jobbar efter tydliga kvalitets- och miljömål. Rutiner och strukturer enligt ISO 9001 och 14001 är självklara för oss.

omsa

omsa