2017-03-16 NU ÄR SAFETYRESPECT ÄVEN MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO14001:2015 CERTIFIERINGEN OMFATTAR VÅRA VERKSAMHETER I SKANDINAVIEN.

 


ISO 14001 certifiering betyder att Miljöarbete är kompetent utfört, kommunicerat och dokumenterat i ett miljöledningssystem vilket innebär viktiga fördelar för Safetyrespect som företag, för våran personal och våra kunder.

Ett framgångsrikt miljöarbete innebär också att arbetet måste kommuniceras effektivt. En ISO 14001 certifiering gör det möjligt att internt och externt visa att Safetyrespect lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Svensk Certifiering som utfört revisionen av Safetyrespect är ackrediterade för certifiering enligt ISO 14001:2015 och är granskade mot ISO 17021 ” ledningssystem för certifieringsorgan” av SWEDAC Swedish Board for Accreditation and Conformity.