Tagg: stockholm

Kungliga Musikhögskolan Stockholm

Fallskydd Kungliga Musikhogskolan

SafetyRespect har fått i uppdrag av NCC att skapa en säker arbetsplats på Kungliga Musikhögskolan som är under uppförande. Akademiska hus är beställare för projektet som är på drygt 20.000 kvadratmeter och inrymmer förutom lärosalar, övningssalar och konsertsalar. SafetyRespect levererar hela konceptet med ”Kvalitetssäkrat Fallskydd” vilket innebär en kontinuitet av engagemang med dialog och lösningar för att skapa en säker arbetsplats. Detta är extra viktigt då arbetsplatsen ständigt förändras vartefter byggprocessen fortskrider.

För att säkra fönster med låg bröstning använder vi väggfästen med justerbara räckesledare i stål. En lösning som går snabbt att montera och demontera, samt gör det enkelt för övriga yrkeskategorier att utföra jobb i fönsteröppningarna.

SafetyRespect fallskydd Kungliga Musikhögskolan Stockholm

SafetyRespect fallskydd Kungliga Musikhögskolan Stockholm

SafetyRespect fallskydd Kungliga Musikhögskolan Stockholm

REFERENSER

2014-06-30 Uppförandet av Kungliga musikhögskolan fortskrider och SafetyRespect levererar projekterat fallskydd

Uppförandet av Kungliga musikhögskolan i Stockholm fortskrider och SafetyRespect levererar fallskydd för att upprätthålla en säker arbetsplats. Fallskyddslösningar har projekterats in för att säkra bland annat valvkanter, fönsteröppningar, tak, trappor med mera.

Continue reading “2014-06-30 Uppförandet av Kungliga musikhögskolan fortskrider och SafetyRespect levererar projekterat fallskydd”

2014-06-09 SafetyRespect levererar fallskyddslösningar till NCC på Kungliga Musikhögskolan

SafetyRespect har fått i uppdrag av NCC att skapa en säker arbetsplats på Kungliga Musikhögskolan som är under uppförande. Akademiska hus är beställare för projektet som är på drygt 20.000 kvadratmeter och inrymmer förutom lärosalar, övningssalar och konsertsalar. SafetyRespect levererar hela konceptet med “Kvalitetssäkrat Fallskydd” vilket innebär en kontinuitet av engagemang med dialog och lösningar för att skapa en säker arbetsplats. Detta är extra viktigt då arbetsplatsen ständigt förändras vartefter byggprocessen fortskrider.

Continue reading “2014-06-09 SafetyRespect levererar fallskyddslösningar till NCC på Kungliga Musikhögskolan”

2014-02-26 SafetyRespect i samarbete med Skanska till projekt Bussdepå i Hammarby Sjöstad

SafetyRespect fallskydd bussdepå Hammarby Sjöstad
SafetyRespect levererar allt fallskydd till projekt bussdepå i Hammarby Sjöstad. Skanska efterfrågade högsta säkerhet då det är höga laster på enorma balkar, håldäck och bjälklag. SafetyRespect arbetssätt; Kvalitetssäkrat fallskydd är en viktig del för att skapa säker arbetsplats i en dynamisk och föränderlig arbetsplats. Continue reading “2014-02-26 SafetyRespect i samarbete med Skanska till projekt Bussdepå i Hammarby Sjöstad”

2013-11-01 SafetyRespect flyttar sin verksamhet i Stockholm till Veddesta

SafetyRespect Stockholm

SafetyRespect flyttar sin verksamhet i Stockholm till Veddesta. Närhet till kunderna, ökad exponering och tydligare affärsmodell utmärker valet av de nya lokalerna.

– Under de senaste åren har SafetyRespect vuxit till att bli Sveriges starkast växande utvecklare av temporärt fallskydd till byggsektorn. Det är ett naturligt steg för oss att nu flytta till egna lokaler, säger Tomas Mann, Försäljningschef på SafetyRespect. I utformningen av de nya lokalerna har närhet, miljö och exponering varit centralt.

– I byggbranschen är det vanligt att leverantörer av fallskydd levererar till uthyrningsbranschen. Vi har gjort tvärtom och istället anpassat oss efter våra kunders behov av en specialist som kan leverera lösningar. Som enda leverantör inom fallskydd både utvecklar vi fallskydd, producerar och levererar lösningar direkt till byggprojekt, säger Tomas Mann.

På den nya depån/kontoret finns både fast och flexibel exponering av olika fallskyddslösningar. SafetyRespects tekniska avdelning har i samråd med marknadsavdelningen ritat och projekterat det nya kontoret. Likt en byggarbetsplats har en rad olika miljöer och scenografier skapats för olika fallrisksituationer.

– Här får vi möjlighet att visa våra kunder olika lösningar där det finns behov av fallskydd. Vårt arbetssätt ”Kvalitetssäkrat Fallskydd” skapar säkra arbetsplatser och tar samtidigt hänsyn till miljön. Tydlighet och hög närvaro på våra viktigaste marknader följer vår strävan att vara den bästa samarbetspartnern till våra kunder, säger Per Ramberger VD.

Swedbank HK Sundbyberg

Swedbank HK i Sundbyberg är under uppbyggnad och SafetyRespect levererar allt fallskydd. SafetyRespect Stolphylsor med integrerat stolplås har svetsats på stålbalkarna vilket skapar ett säkert fallskydd och en trygg arbetsplats.

REFERENSER

Atrium Ljungberg Sickla

atrium ljungberg

SafetyRespect blev vald som fallskyddsleverantör när Atrium Ljungberg uppförde en ny kontorsbyggnad åt Atlas Copco i Sickla. Byggnadens totala uthyrbara yta är cirka 13.800 m2. Affären med logistik och montage skedde i samarbete med vår partner Unirent. Vid projektet fanns ett antal fallsyddsproblem som behövde lösas. Bland annat var ställning inte aktuellt så därför konsulterades SafetyRespect och efter riskanalys och i samråd med Strängbetong som var leverantör av stommen tog vi fram en lösning. Montaget av konsolställning genomfördes effektivt innan lyft av väggblock. Slutmontage med Räckesnät gjordes på plats vilket var att föredra arbetsmiljömässigt. Med hög säkerhet under montaget och en säker byggarbetsplats så är alla parter mycket nöjda.

REFERENSER