2021-03-08 MÅNGSIDIGT FALLSKYDD PÅ BROBYGGE

Just nu renoveras en järnvägsbro och gångbro vid Getingmidjan i centrala Stockholm, mellan Stockholms central och Stockholm södra. Fallskyddet som sitter på broarna under projekttiden kommer från SafetyRespect.

Getingmidjan är en viktig del av Sveriges järnvägsnät och är en av de mest trafikerade sträckorna i hela landet, med ett snitt på ett tåg var tredje minut. Den befintliga anläggningen byggdes på 1950-talet och renoveras nu för att möta dagens och morgondagens krav på resor och transporter.

Implenia har uppdraget att rusta upp den 2 km långa järnvägssträckan samt byta ut och reparera broar och tunnlar, och de har vänt sig till oss för att få hjälp med fallskyddet under projekttiden.

Tack vare våra flexibla system kunde vi hitta en lösning för projektet, även om kraven i vissa delar skiljer sig från vad som gäller vid ett husbygge. Att få skyddet på plats ställde också speciella krav på våra montörer, men med deras erfarenhet och kunskap utfördes montaget effektivt, utan att bromsa den övriga byggverksamheten.

 

Här finns en film från Implenia som visar bytet av järnvägsbro över Norrström: