2021-03-08 ISO-certifiering av alla dotterbolag genom TÜV

SafetyRespect arbetar hela tiden med utveckling, hållbarhet, säkerhet och systematik. Vi är en helhetsleverantör av fallskyddsprodukter för alla behov runt om i världen. Men vi arbetar också aktivt med att utveckla våra interna processer inom hela koncernen.

Nu har SafetyRespect beslutat att vi ska lyfta blicken ytterligare och certifiera alla våra dotterbolag enligt våra tre ledningssystem för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö: ISO9001, 14001 och 45001.

SafetyRespect har gått från Svensk Certifiering till TÜV som nytt certifieringsorgan med start 2021-02-01.