2020-05-11 LIFE CITY KRÄVER SPECIELLA FALLSKYDDSLÖSNINGAR

Atrium Ljungbergs Life City är ett stort projekt med lite speciella förutsättningar. Det byggs ovanför motorvägen E4 norr om Stockholm.
– SafetyRespects flexibla system och kompetens kring fallskydd har gett oss de anpassade lösningar som vi behöver, säger Abdinasir Osman på Atrium Ljungberg.

Sedan våren 2019 pågår ett stort byggprojekt i Hagastaden, Stockholm. Atrium Ljungberg bygger Life City – en mötesplats för näringsliv, forskning samt vård och omsorg – ovanför E4:an. Ett speciellt projekt som kräver speciella lösningar.

“Vi har haft en bra dialog med SafetyRespect”, säger Abdinasir Osman

SafetyRespect levererar fallskydd till byggprojektet, samt erbjuder utbildning och råd om fallskydd för att skapa en säkrare arbetsmiljö för de cirka 100 personer som arbetar där.
– Det har fungerat jättebra. Vi har haft en bra dialog och SafetyRespect har haft en god närvaro på projektet. De har varit med i planeringen och bidragit med sin kompetens kring fallskyddet för att vi ska få väl fungerande och anpassade lösningar, säger Abdinasir Osman som är ansvarig för den tillfälliga fabriken på Life City-projektet.

Eftersom Life City byggs ovanför E4:an har det varit viktigt att skydda trafikanter och förbipasserande från nedfallande föremål från bygget. Därför sattes skyddsskärmar upp tidigt i projektet
– Där behövde vi en speciallösning för att skydda trafiken nedanför, samtidigt som skyddet inte skulle vara i vägen för kommande produktion. Eftersom SafetyRespects Flexsystem är så smidigt att anpassa gick det att få till en lösning som fungerar som vi tänkt oss, säger Abdinasir Osman.

Förutom att leverera kollektivt fallskydd till projektet så har SafetyRespect även hållit i utbildningar i räddning. Vår personal går även skyddsronder och hjälper till att kontrollera infästningspunkter för personligt fallskydd, så att personal från alla yrkesgrupper är rätt kopplade och kan arbeta säkert på höjd. Atrium Ljungberg har därmed nyttjat den helhetslösning som SafetyRespect erbjuder, där vi är med kunden i varje steg av projektet för att bidra med fallskyddslösningar och expertkunskap.