2020-03-25 VI LEVERERAR FALLSKYDD TILL ISTANBULS NYA FINANSDISTRIKT

Just nu tar ett nytt finansdistrikt form i Istanbul, och utvecklingen av detta nya distrikt innebär en mängd byggprojekt på ett 2,5 miljoner kvadratmeter stort område. SafetyRespect levererar fallskydd till området under byggtiden, vilket i första skedet innebär 24 000 m gula räckesnät.

I Istanbul, Turkiet, byggs ett nytt finansdistrikt med plats för Turkiets alla banker (inklusive centralbanken som nu ligger i Ankara) samt gallerior, hotell, kontor, bostäder och konferensanläggningar. Målsättningen med det nya distriktet är att bli en ekonomisk knutpunkt för östra Europa och Mellanöstern, med siktet inställt mot att på längre sikt kunna matcha finansdistrikten i London, Hong Kong och New York.

Under byggtiden behöver arbetarna naturligtvis säkra och smidiga lösningar för sitt fallskydd. Byggföretaget GYY-IFM har anlitat SafetyRespect för att få hjälp med sådana lösningar, vilket i första skedet innebär att vi levererar 24 000 m fallskydd till deras projekt.

GYY-IFM:s byggprojekt kommer att pågå de närmaste 3 åren och för SafetyRespects del innebär det både uthyrning och försäljning av fallskydd under perioden.

Byggnaden på bilden ligger i områdets västra del och kommer att bli 38 våningar hög när den är klar. Här använder de SafetyRespects gula fallskyddsnät på valvkanterna tills att väggarna kommer på plats.

Bygge med SafetyRespects fallskydd i Istanbuls nya finansdistrikt