Utbildning

Vid uppstart av nya projekt genomförs utbildning av montörer och skyddsombud om lagar och regler samt om de aktuella fallskyddslösningarna. Montörerna får också instruktioner om egenkontroll med checklistor och arbetssättet Kvalitetssäkrat fallskydd. Utbildning och instruktioner anpassas till projektens behov och genomförs gärna på arbetsplatsen. Vi utbildar även användarna i det av montörerna uppsatta skyddet. Många olika yrkesgrupper hanterar fallskyddet dagligen och kunskap för dessa är viktig.

TJÄNSTER