Tele2 Arena

Fallskydd SafetyRespect Tele2 Arena

SafetyRespect har levererat allt fallskydd till byggprojektet Tele2 Arena i Stockholm. Behov av skydd mot fall finns för en mängd olika situationer. Allt från öppna valvkanter till trappor, schakter, gradänger, avspärrningar mm. Fallskydd har integrerats i stommen där infästningar har projekterats in och monterats av produktionen. Fortlöpande under projektets gång har SafetyRespect personal varit behjälpliga med lösningar och säkerhetskontroller av uppsatt fallskydd.

Fallskydd SafetyRespect Tele2 Arena

Fallskydd SafetyRespect Tele2 Arena

Fallskydd Tele2 Arena

 

 

 

Fallskydd SafetyRespect Tele2 Arena

Fallskydd SafetyRespect Tele2 Arena

REFERENSER