2013-09-03 SafetyRespect levererar fallskydd till NCC projekt Öbackasågen i Umeå

Fallskydd Öbackasågen Umeå

Allmännyttiga Bostaden i Umeå satsar. Närmare 230 hyreslägenheter med hög standard och låg energiförbrukning på ett av stadens allra bästa lägen. Klart 2014-15. En knapp kilometer från centrum, ett stenkast från universitetet och universitetssjukhuset, alldeles nere vid Umeälvens strand. Här växer just nu en ny, spännande stadsdel fram i Umeå, Öbacka strand. 600 bostäder fullt utbyggd, de flesta av dem bostadsrätter. Men inte alla. För här, på stadens kanske allra bästa läge, bygger kommunen fyra flerbostadshus i 6-9 våningar, rymmande totalt närmare 230 lägenheter. SafetyRespect har konsulterats och levererar fallskyddet till projektet.

Fallskydd Öbackasågen Umeå