2010-05-17 SafetyRespect blev vald som fallskyddsleverantör av Atrium Ljungberg på projekt Sicklaön

Atrium Ljungberg uppför åt Atlas Copco en ny kontorsbyggnad i Sickla. Byggnadens totala uthyrbara yta är cirka 13.800 m2. Affären med logistik och montage sker i samarbete med vår partner Unirent. Vid projektet fanns ett antal fallsyddsproblem som måste lösas, ställning var inte aktuellt så därför konsulterades SafetyRespect och efter riskanalys och i samråd med Strängbetong som är leverantör av stommen tog vi fram en lösning. Montaget av denna konsolställning genomfördes effektivt innan lyft av väggblock. Slutmontage med Räckesnät gjordes på plats vilket var att föredra arbetsmiljömässigt. Med hög säkerhet under montaget och en säker byggarbetsplats så är alla parter mycket nöjda.

Kommentera