SafetyCheck

safetycheck_safetyrespect_1564x

För att säkerställa högsta säkerhet på byggarbetsplatser erbjuder vi periodisk säkerhetskontroll av monterat fallskydd, en så kallad SafetyCheck. Åtgärdsförslag vid eventuella brister dokumenteras. Denna SafetyCheck utförs enligt ett arbetssätt med checklistor i vår utvecklade mobilapplikation och dokumenteras samt distribueras till berörda.

stairs_safetyrespect_3406

installation_safetyrespect_7268c

TJÄNSTER