Kvalitetssäkrat fallskydd

Med fallskydd och service från SafetyRespect skapas en kostnadseffektiv och säker byggarbetsplats. Vi erbjuder allt från fallskyddsanalyser och utbildningar till montage av fallskyddslösningar på alla typer av byggprojekt. Med stort engagemang och tydlig närvaro hjälper vi våra kunder att hålla högsta säkerhet genom bland annat teknisk support och säkerhetskontroller under hela byggprojektet.
Fallskydd SafetyRespect

FALLSKYDDSANALYS

Ett arbetssätt har utvecklats där vi redan i projekteringsstadiet är med och tar fram lösningar enligt en framtagen struktur, en Fallskyddsanalys. Vi identifierar situationer där risk för fall föreligger och lösningar projekteras in redan på ritbordet. Vi samarbetar med projektledning, konstruktörer, platschefer för att skapa säker arbetsplats.

Fallskyddsanalys byggprojekt SafetyRespect

UTBILDNING

Vid uppstart av nya projekt genomförs utbildning av montörer och skyddsombud om lagar och regler samt om de aktuella fallskyddslösningarna. Montörerna får också instruktioner om egenkontroll med checklistor och arbetssättet Kvalitetssäkrat fallskydd. Utbildning och instruktioner anpassas till projektens behov och genomförs gärna på arbetsplatsen. Vi utbildar även användarna i det av montörerna uppsatta skyddet. Många olika yrkesgrupper hanterar fallskyddet dagligen och kunskap för dessa är viktig.

Utbildning fallskydd SafetyRespect

TEKNISK SUPPORT

Vi erbjuder teknisk support till våra fallskyddsprodukter och system under hela byggprojektet. Då vi själva utvecklar och tillverkar alla våra fallskyddsprodukter har vi all kompetens för att projektera in och lösa alla fallkyddssituationer som kan förekomma i ett byggprojekt. Vi kan även specialanpassa lösningar utifrån kundens behov.

Teknisk support fallskydd SafetyRespect

MONTAGE

Låt en specialist utföra montaget. Grunden för vårt montage är våra kunders behov av säkra byggarbetsplatser och att följa gällande arbetsmiljölagar. Med en specialist som utför montage av fallskydd skapas en kort och effektiv montagetid. Vissa lösningar såsom montage av hängbrygga kräver också speciellt utbildad personal.

Montage fallskydd SafetyRespect

SAFETYCHECK

För att säkerställa högsta säkerhet på byggarbetsplatser erbjuder vi periodiska säkerhetskontroller av monterat fallskydd, en så kallad SafetyCheck. Åtgärdsförslag vid eventuella brister dokumenteras. Denna utförs enligt ett arbetssätt med checklistor i vår utvecklade mobilapplikation och dokumenteras samt distribueras till berörda.
Vi kan även göra en översyn av monterat fallskydd med utgångspunkt från tidigare genomförd SafetyCheck. Vi utför korrigering av eventuella brister, komplettering av fallskydd, materialoptimering, flytt och borttagning av material på valv m.m.

Safetycheck fallskydd SafetyRespect

LOGISTIK

Logistik, showroom och tillgänglighet av våra produkter hanteras i huvudsak via våra egna depåer, där närheten till våra kunder är en viktig faktor. Vi ombesörjer transport och leverans, samt erbjuder även returservice direkt på byggarbetsplatsen. När det är dags för retur av levererat fallskydd kommer vi till arbetsplatsen och plockar ihop material åt er, förbereder samt ombesörjer returlogistiken. Denna service skapar maximal retur och minimal hantering.

Transport fallskydd SafetyRespect