Förmontering på prefabelement

prefab_safetyrespect_1268c

För att skapa en säker arbetsplats och spara tid kan fallskydd monteras på prefabelement innan lyft. Exempelvis kan infästning, Stolpe 1,3 m och Räckesnät 2,6 L monteras redan på bilen där prefabelementen transporteras eller på marken innan lyft. Fallskyddet är då redan på plats när övrigt arbete på byggnaden tar vid. Montaget sker snabbt, är säkert och skapar bättre ekonomi då tidsvinster uppnås genom effektivare utnyttjande av byggkranen.

PRODUKTER
• Bultfot
• Vertikalfäste
• Stolpe 1,3 m
• Räckesnät 1,3 L, 1,95 L, 2,6 L

prefab_safetyrespect_1266c

prefab_safetyrespect_1265c