Kungliga Musikhögskolan Stockholm

Fallskydd Kungliga Musikhogskolan

SafetyRespect har fått i uppdrag av NCC att skapa en säker arbetsplats på Kungliga Musikhögskolan som är under uppförande. Akademiska hus är beställare för projektet som är på drygt 20.000 kvadratmeter och inrymmer förutom lärosalar, övningssalar och konsertsalar. SafetyRespect levererar hela konceptet med ”Kvalitetssäkrat Fallskydd” vilket innebär en kontinuitet av engagemang med dialog och lösningar för att skapa en säker arbetsplats. Detta är extra viktigt då arbetsplatsen ständigt förändras vartefter byggprocessen fortskrider.

För att säkra fönster med låg bröstning använder vi väggfästen med justerbara räckesledare i stål. En lösning som går snabbt att montera och demontera, samt gör det enkelt för övriga yrkeskategorier att utföra jobb i fönsteröppningarna.

SafetyRespect fallskydd Kungliga Musikhögskolan Stockholm

SafetyRespect fallskydd Kungliga Musikhögskolan Stockholm

SafetyRespect fallskydd Kungliga Musikhögskolan Stockholm

REFERENSER