Kommunhus Knivsta

SafetyRespect levererade fallskydd till NCC Construction Sverige för byggandet av ett kommunhus i Knivsta för ca 145 miljoner kr. Vi tog fram en fallskyddslösning med infästning utanpå fasaden vilket gav en helt fri arbetsyta på valvet. Knivstas nya kommunhus ligger nära stationen och ska ge Knivsta centrum bättre offentlig service. Den fyra våningar höga fastigheten innehåller kontor, sessionssal med 150 platser, bibliotek, sammanträdesrum och restaurang. Huset rymmer även Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och ett lokalt poliskontor.

REFERENSER