Infästning i vangstycket

stairs_safetyrespect_p6300013c

Ordinarie ingjutningshylsor såsom M12 eller liknande som finns i trappor, kan med fördel användas för att montera våra fästen för fallskydd. Exempelvis ger vårt Trappfäste med distanser möjlighet till att låta skyddsräcket sitta kvar under hela byggperioden. Allt arbete kan då utföras med skyddsräcket på plats, även slutmålning.

PRODUKTER
• Trappfäste
• Stolpe 1,3 m
• Räckesledare 1,5-2,5 m
• Räckesledare 0,9-1,5 m
• Räckesledare 0,58-0,78 m
• Räckeshållare 360

stair_bracket_safetyrespect_0051x

stair_bracket_safetyrespect_0052x